Strona główna
opoka.org.pl
2019-11-04 00:02
maskacjusz_tv

Psalm Responsoryjny - 4 listopada 2019

Psalm Responsoryjny - 4 listopada 2019

Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c)

  W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.

    W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

    W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

    W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

PEŁNA LITURGIA Z DNIA DOSTĘPNA W SERWISIE: liturgia.opoka.org.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy