Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-05-06 09:45
ek / ks. Arkadiusz Kinel / xbk

Bp Kopiec: Trwać w miłości Chrystusa

"Matka Kościołów Zabrzańskich" - Parafia św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu, świętuje dziś 150. rocznicę poświęcenia murowanego kościoła. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Biskup Gliwicki Jana Kopiec.

Autor/źródło: xbk

W trakcie uroczystej Eucharystii miał miejsce obrzęd poświęcenia ołtarza oraz odbyła się inauguracja ambony. 

W słowie powitalnym skierowanym do Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, kapłanów, sióstr zakonnych, wszystkich zgromadzonych wiernych i dostojnych gości na czele z Panią Prezydent i Przewodniczącym Rady Miasta, Ksiądz Proboszcz Arkadiusz Kinel przypomniał słowa sufragana wrocławskiego, Biskupa Adriana Włodarskiego, który w dniu 6 maja 1868 roku, dokonując poświęcenia kościoła powiedział: "Trwajcie mocno przy tym kościele, a Chrystus będzie Wam obficie błogosławił". Słowa te - podkreślił ks. Kinel - przepięknie korespondują z tekstem dzisiejszej Ewangelii, mówiącym o tym, iż mamy trwać w miłości Chrystusowej. Dzisiaj dziękujemy za 150 lat obfitości Bożego Błogosławieństwa.". Kierując do Biskupa Gliwickiego Jana Kopca słowa prośby o przewodniczenie uroczystości i poświęcenie nowego ołtarza, Ksiądz Proboszcz powiedział: "Jak usłyszymy w obrzędzie poświęcenia ołtarza - prosimy by stał się znakiem Chrystusa, znakiem jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Bogiem."

Homilię Biskup Jan Kopiec rozpoczął od nawiązania do czytania z Księgi Ezdrasza w Starym Przymierzu, nakreślając długą i trudną drogę narodu wybranego, który po latach bolesnych doświadczeń mógł dzięki dobroci władcy Persów Króla Dariusza, na mocy dekretu Cyrusa na nowo wybudować dom dla Pana. Wyobrażając sobie ogrom radości i podniecenie wiarą wśród narodu wybranego, który miał wreszcie miejsce swojej identyfikacji i mógł na nowo budować swoją świadomość, Biskup Gliwicki zauważył, iż w ten sam klimat duchowy wkraczają wszyscy przeżywający dzisiejszą uroczystość świętowaną w tej zabrzańskiej świątyni, będącej znakiem bardzo dawnej już metryki chrześcijańskiej posługi Kościoła Świętego. Duchowny przypomniał następnie czasy wspaniałego rozwoju tej ziemi na przełomie wieków XIII-XV, kiedy znakiem obecności Kościoła, jego nauki i sposobu nawiązywania przyjaźni z Bogiem poprzez sakramenty był każdy kościół, każda wspólnota oznaczona jako parafia.

"W diecezji wrocławskiej możemy zauważyć wtedy ten niezwykły rozwój struktur i instytucji Kościoła, ale za tym kryła się przede wszystkim głęboka praca ewangelizacyjna, by wszystkich ludzi zapoznać z Bożym objawieniem, z Bożym orędziem o Bożej miłości do każdego człowieka, aby zakosztować można było tego szczególnego związku, jaki jest dany nam dzięki Chrystusowi, o czym słyszeliśmy w tej cudownej mowie, którą liturgia dzisiejszego dnia nam przypomina. Ja jestem gotów - mówi Chrystus - by z wami być, ale do was się zwracam, trwajcie w miłości, słuchajcie słów moich bo one są dla waszego dobra, one dla waszego zbawienia ciągle są do was kierowane. I chociaż ja odejdę z tej ziemi, to jednak to słowo będzie obecne stale wśród was. Tylko przyjmijcie je do swojego serca. Tylko przejmijcie się tym słowem, by tak kształtować swoje życie, postępowanie, myślenie, byśmy razem mogli być w przyjaźni. - To jest sens tego wielkiego, wspaniałego orędzia, w którym trwamy i w którym chcemy odnaleźć każdego z nas. To dlatego Kościół z taką troskliwością dba o to by, można się było wsłuchiwać w to Boże słowo, by można było doświadczać bliskości Chrystusa w Jego nadprzyrodzonej działalności dla dobra każdego z nas."

"Świątynia jest miejscem przymierza człowieka z Bogiem.", podkreślał hierarcha. "I o te świątynie dbano i na miarę ludzkich możliwości je budowano, aby były właściwą oazą Bożego Prawa, Bożego Słowa, Bożej Miłości pośród zwykłych ludzkich spraw - nie zawsze idealnych, bardzo dojrzałych, ale jednak po to, aby ludzie ku dojrzałości zmierzali."

Przypominając wiernym historię parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu, a także - dzięki odkryciu węgla i powstawaniu nowych organizacji przemysłowych - intensywny rozwój niewielkiej rolniczej miejscowości usytuowanej na pograniczu diecezji wrocławskiej i krakowskiej, Biskup Kopiec zauważył, iż wspólnota się rozwijała, a więc "trzeba było też wybudować świątynię obszerną, piękną, zachęcającą do wstępowania w jej mury, by tutaj zakosztować tego, co zakosztowali przedstawiciele narodu wybranego, już tak dawno kiedy Ezdrasz im ogłaszał - macie wreszcie możliwość znowu wstępowania w mury świątyni w Jeruzalem..."

Wskazując na ogromny wkład parafii w budowanie lokalnego społeczeństwa, które miało ambicje być wspaniałym, odpowiadającym na duchowe potrzeby każdej epoki, w każdym czasie formułowanych, Biskup zaznaczył z mocą, iż "zawsze wspólnym mianownikiem, tą wspólną złotą nicią przez całe dzieje się przewijającą, jest dojście do właściwego celu, jest osiągnięcie tego, o czym nasz umysł, nasze serce, myśli, czuje, do czego także tęskni. I to jest powód tej dzisiejszej radości i chylimy czoła przed pokoleniem sprzed 150 lat, które miało odwagę by tę świątynię wybudować. I my dzisiaj po 150 latach możemy cieszyć się że nadal nam służy, nadal na oścież otwiera bramy, by każdy stęskniony za Bożym słowem, Bożą Prawdą, tutaj mógł się znaleźć dla własnego pokrzepienia, umocnienia i przekonania się, że nie ma innej, lepszej drogi jak droga wierności z Chrystusem, który zapowiedział: Ja jestem z wami, ale wy trwajcie w mojej miłości."

Biskup zwrócił uwagę na to, iż nowy ołtarz, ma być znakiem odnowionego, bardziej świadomego zaangażowania się w Boże dzieła. "Ołtarz jest stołem, w którym dokonują się rzeczy niezwykłe, do których musimy przystępować z czystym sercem, gdzie najpierw musimy uporządkować samych siebie, zanim będziemy mogli czerpać z niego najważniejsze tajemnice dla naszego wzmocnienia."

Hierarcha podkreślił jednocześnie, że patrząc na 150 lat posługi tej świątyni, należy też myśleć o przyszłości. "Siłą całego naszego zachowania się na ziemi, siłą każdego naszego wysiłku jest zawsze spoglądanie w przyszłość, jest zawsze tęsknota za takim formowaniem naszego życia by następne pokolenia mogły coś po nas przejąć. Zawsze do głosu dojdzie ten sam ważny aspekt czynienia rachunku sumienia - czyśmy wszystko zrobili by trwać w miłości, jak Chrystus nas umiłował; czy stać nas na uczciwe postawienie każdego jednego naszego akcentu, by jednak on zawsze był wspólny z tym z czym do nas przychodzi Jezus Chrystus."

"Życzę wam, abyście w tym zasmakowali, abyście zrozumieli że ten dzisiejszy dzień - rocznica 150 lat tego kościoła i oddanie na służbę Bogu tego ołtarza i nasza dzisiejsza modlitwa, uświadomienie sobie że jesteśmy Kościołem Chrystusowym - żeby to zaowocowało na dalsze etapy. Żeby inni patrząc na nas mogli powiedzieć - ten lud wierzy w Boga który rzeczywiście jest dla nich Najwyższym Dobrem, ten lud ufa w działanie swojego Boga który zawsze jest gotów pomagać. Tylko nie wolno zmarnować tej łaski, której Bóg udziela. - Tak działajcie, tak postępujcie by łaski Boga nikt z nas nie zapomniał, nie zniszczył, nie zmarnotrawił, ale żebyśmy trwali w miłości Chrystusa.", zakończył Ksiądz Biskup. 

Na zakończenie uroczystości, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, skierowała słowa podziękowania do Biskupa Jana Kopca oraz Księdza Proboszcza Arkadiusza Kinela. - "Uczestniczyliśmy w przepięknej, bardzo refleksyjnej uroczystości, która nakazuje nie tylko spojrzeć wstecz, ale przede wszystkim patrzeć do przodu. Cieszymy się ogromnie, że nasza piękna zabrzańska parafia, która jest otaczana taką opieką przez Księdza Proboszcza, parafia która dała początki wielu innym parafiom - może wspólnie z gliwickim kościołem realizować te zadania, które przecież zostawił nam Jezus Chrystus - obyśmy się wzajemnie miłowali - w naszym mieście, kościele gliwickim, kościele powszechnym. Czcigodny Księże Biskupie, dziękuję za piękne słowa i myślę, że nadal będziemy tę złotą nić tkali, byśmy następnym pokoleniom zostawili to, co przejęliśmy od poprzednich. Dziękujemy najserdeczniej Księdzu Biskupowi, Księdzu Proboszczowi. A my - wierni, myślę że wspólnie ciesząc się z tej pięknej uroczystości - mamy wiele do zrobienia.. Tak więc - niech miłość nas łączy!".

 ***

Duchowe przygotowania do świętowania rozpoczęły się w Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu od rekolekcji. 7 kwietnia Wielkanocny konwent z udziałem biskupa Andrzeja Iwaneckiego zainaugurował obchody jubileuszu 150. rocznicy poświęcenia murowanego kościoła. 

Warto wspomnieć, iż w ciągu ostatnich 13 lat kościół przeszedł kompleksowy remont obejmujący prace elewacyjne, renowację witraży, odnowienie sufitu; nowe wyposażenie otrzymało prezbiterium: ołtarz, ambona, chrzcielnica, sedilia. 

Wieczorem, o godz. 19.00 w kościele odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Jak podkreśla ks. proboszcz Arkadiusz Kinel - w planie są także zjazdy byłych ministrantów i marianek (9 czerwca) a także dawnej młodzieży zaangażowanej w grupach parafialnych (16 czerwca). Na uroczystości jubileuszowe zaproszeni zostali wszyscy kapłani którzy w jakikolwiek sposób związani byli z parafią.

***

Parafia św. Andrzeja Apostoła jest najstarszą parafią w Zabrzu, nie licząc równie starych w Mikulczycach i Biskupicach. Na podstawie zapisków archiwalnych wnioskuje si, że już w 1305 roku Zabrze mogło posiadać placówkę duszpasterską. Pod koniec XIX wieku parafia św. Andrzeja obejmowała całe ówczesne Zabrze i liczyła ponad 30 tysięcy mieszkańców. Do czasu wybudowania kościoła św. Anny była to największa parafia w rozległej diecezji wrocławskiej. Z parafii macierzystej św. Andrzeja na przestrzeni lat wyodrębniło się siedem innych parafii. W 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił nową diecezję gliwicką. Pierwszym jej biskupem został mianowany biskup Jan Wieczorek -dotychczasowy sufragan opolski. W ten sposób parafia św. Andrzeja znalazła się w granicach administracyjnych nowej diecezji gliwickiej.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 2006 r.Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: jubileusz, Zabrze, bp Jan Kopiec, parafia św. Andrzeja w Zabrzu, ks. Arkadiusz Kinel